skoljobb.se

Nyheter

Stäms för uteblivet lönepåslag

Uppsala stäms av Diskrimineringsombudsmannen efter att kommunen inte ville höja lönen för en föräldraledig förskollärare.

Uppsala stäms av Diskrimineringsombudsmannen efter att kommunen inte ville höja lönen för en föräldraledig förskollärare.

Förskolläraren fick beskedet att hon skulle få 0 kronor i lönepåslag. Först efter att hon stött på hos arbetsgivaren skulle hon få del av en generell satsning på förskollärarna. Hon skulle inte få något individuellt påslag med motiveringen att lönesättande chef inte har sett henne i tjänst och därför inte kunde bedöma hennes insatser.

DO anser att kommunen därmed har brutit mot föräldraledighetslagen. Lagen säger att en anställd inte får missgynnas på grund av föräldraledigheten vid lönesättning.

Efter anmälan till DO har kommunen ändrat sig och gett förskolläraren ett individuellt påslag. DO stämmer ändå kommunen på 40 000 för den kränkning förskolläraren ska ha utsatts för.