skoljobb.se

Nyheter

Uppsala har brist på förskollärare

2011 fick förskolan en egen skolform. Kravet för förskolorna är att den som ansvarar för undervisningen är utbildad förskollärare.

2011 fick förskolan en egen skolform. Kravet för förskolorna är att den som ansvarar för undervisningen är utbildad förskollärare.

Uppsala klara detta just nu men hur stor andel av personal som är förskollärare respektive barnskötare varierar mycket mellan olika förskolor.

– Det kan vara allt ifrån att en tredjedel av personalen på en förskola har utbildning, till upp emot 80 procent på en annan, säger Marie Fellenius, som har hand om förskolans vikarieförmedling i Uppsala kommun.

Kommunen ska under 2013 bygga ytterligare nio tillfälliga förskolor, något som innebär att uppskattningsvis 70-80 nya tjänster kommer att behöva tillsättas.