skoljobb.se

Nyheter

Ännu en kommun kan tvingas varsla personal

Grundskolan och gymnasiet i Östhammar går mot en tuff vår. Upp emot tio lärare kan tvingas lämna sina tjänster när sju miljoner kronor ska sparas.

Grundskolan och gymnasiet i Östhammar går mot en tuff vår. Upp emot tio lärare kan tvingas lämna sina tjänster när sju miljoner kronor ska sparas.

Bakom sparpaketet ligger sjunkande elevtal och en allt svagare konjunktur.
Barn- och utbildningsförvaltningen har i uppdrag att få budgeten i balans och nu pekar mycket på att det får konsekvenser för lärare och annan personal på skolorna.

Läs även: