skoljobb.se

Nyheter

Betygsskillnaderna fortsätter att öka

Betygsskillnaderna har ökat markant sedan slutet av 90-talet, och betydelsen av föräldrarnas utbildningsnivå är tydlig. Det visar en sammanställning SVT Pejl gjort.

Betygsskillnaderna har aldrig varit så stora i landet, och inte heller har det varit så tydliga skillnader mellan barn till akademiker och barn till outbildade. Det visar en sammanställning SVT Pejl gjort.

Ser man till storstäderna är skillnaden mellan bra och dåliga skolor i det närmaste enorm och har ökat från 65 meritpoäng 1998 till 108 meritpoäng 2011.

För en elev motsvarar det en höjning från betyget G till MVG i nästan 11 ämnen.