skoljobb.se

Nyheter

Betygsskillnaderna störst i Tomelilla

Pojkars betyg i nian är sämre än flickors - på vissa håll skiljer det sig väldigt mycket. På Kastanjeskolan i Tomelilla skiljde det förra året 55 poäng mellan könen - det placerar skolan bland de värsta i Sverige när det gäller betygskillnaden.

 

Pojkars betyg i nian är sämre än flickors - på vissa håll skiljer det sig väldigt mycket. På Kastanjeskolan i Tomelilla skiljde det förra året 55 poäng mellan könen - det placerar skolan bland de värsta i Sverige när det gäller betygskillnaden.

55 poängs skillnad mellan pojkar och flickor, som på Kastanjeskolan i Tomelilla är mycket - och skolan har redan fått kritik från Skolinspektionen för att skillnaderna är omotiverat stora.

Relaterade artiklar:

Tjejers skolprestation långt över killar