skoljobb.se

Nyheter

Det fria skolvalet kritiseras i skoldebatten

En framträdande orsak till att klyftorna mellan skolor ökar är det fria skolvalet, tror Anna Ekström, direktör för skolverket

En framträdande orsak till att klyftorna mellan skolor ökar är det fria skolvalet, tror Anna Ekström, direktör för skolverket

– Med det fria skolvalet ser vi att vi har fått en ny sorts uppdelning på skolor som vi inte har sett förut. Nämligen att ambitiösa elever söker sig till samma skolor som andra ambitiösa elever och därmed uppstår klyftor skolorna emellan.

– Jag ser inte framför mig att utvecklingen kommer ändra riktning. Nu behöver politikerna ta ansvar för likvärdigheten, säger Anna Ekström.

Hon förbiser heller inte att det även kan vara positivt för elever att själv få välja skola, belyser ändå de negativa konsekvenserna av det fria skolvalet och vill se kraftansträngningar för att minska dessa.

Enligt Ekström borde resurser användas för att exempelvis rekrytera de skickligaste lärarna till skolor där de behövs som mest.

Relaterade artiklar: