skoljobb.se

Nyheter

Få NO-lärare i Sverige

Söktrycket på lärarutbildningarna inom NO-ämnena har nästan varit obefintligt de senaste åren enligt statistik från Statistiska centralbyrån.

I Gävle är det en student på Högskolan som utbildar sig till NO-lärare skriver Arbetarbladet. Söktrycket på lärarutbildningarna inom NO-ämnena har nästan varit obefintligt de senaste åren enligt statistik från Statistiska centralbyrån.


Det kommer behöva rekryteras 42 000 lärare inom grundskolan och 10 000 gymnasiet fram till år 2019. Det visar en rapport från Sveriges kommuner och landsting.

Men yrkets låga status och dåliga löneutveckling gör att många med intresse för naturämnen utbildar sig till ingenjörer istället, enligt Britt-Marie Westman, ordförande i lärarförbundet i Gävle.