skoljobb.se

Nyheter

Flera anmärkningar på utlandsskolor

Skolinspektionen hittade många fel när de granskande 13 svenskutlandsskolor. Det var bara en av 13 som klarade sig utan anmärkningar rapporterar TV4.

Skolinspektionen hittade många fel när de granskande 13 svenskutlandsskolor. Det var bara en av 13 som klarade sig utan anmärkningar rapporterar TV4.

Skolverket ger 50 miljoner kronor årligen till privata skolor i utlandet som följer svensk läroplan. Det finns totalt 19 utlandsskolor med svensk läroplan.