skoljobb.se

Nyheter

Flera elever lämnar nian utan att kunna börja gymnasiet

Flera elever lämnar nian utan att kunna börja gymnasiet. På Hjulstaskolan i Tensta, Stockholm går bara fyra av tio elever ut nia med godkända betyg

Flera elever lämnar nian utan att kunna börja gymnasiet. På Hjulstaskolan i Tensta, Stockholm går bara fyra av tio elever ut nia med godkända betyg.

- Vi går i den sämsta skolan och lärarna byts ut varje år säger ungdomar från Hjulstaskolan.

På tio år har de fyra skolor med sämst meritvärde 2010 minskat andelen elever med gymnasiebehörighet med mellan 10 och 20 procentenheter enligt siffror från Skolverket.

Biträdande rektor från Hjulstaskolan, Urban Åström säger att de har helt andra förutsättningar och att jämförelser med skolor där eleverna har en helsvensk bakgrund därför blir missvisande.

– Vi tar emot väldigt många nyanlända. Förra året hade mellan 30 och 35 procent av våra elever i nian varit i Sverige mindre än två år. Det innebär att de inte rimligtvis kan få betyg i alla ämnen, säger han.