skoljobb.se

Nyheter

Flera elever röker cannabis

Det har aldrig varit så vanligt bland högstadieungdomar att röka cannabis. Nu slår polisen larm.

Det har aldrig varit så vanligt bland högstadieungdomar att röka cannabis. Nu slår polisen larm.

Missbruket har ökat stadigt bland Stockholms högstadieelever de senaste åren. Nu uppger socialtjänsten och polisen att användningen är större än på länge.

– Det är väldigt lättillgängligt samtidigt som attityden bland ungdomarna blivit allt mer tillåtande. Man röker överallt: i parker, hemma, på skolgårdar och centrumanläggningar, säger Jonas Wendel, chef för ungdomssektionen på länskriminalpolisen i Stockholm.