skoljobb.se

Nyheter

Förlängd skolplikt för nyanlända

Elever som nyligen invandrat till Sverige kan få skolplikt till 18 års ålder. De kan också få fler lektioner och vissa ämnen kan få en viss prioritering. Det föreslår regeringen i ett åtgärdspaket i dag.

Elever som nyligen invandrat till Sverige kan få skolplikt till 18 års ålder. De kan också få fler lektioner och vissa ämnen kan få en viss prioritering. Det föreslår regeringen i ett åtgärdspaket i dag.