skoljobb.se

Nyheter

Fotboll, dans och mandarin på schema

Karlstads högstadieelever kan från och med i höst kunna fördjupa sig i ett ämne genom elevernas val. Vilket ämne som helst.

Karlstads högstadieelever kan från och med i höst kunna fördjupa sig i ett ämne genom elevernas val. Vilket ämne som helst.


Karlstad kommun gör stora förändringar för elevernas val. Tidigare har olika skolor haft olika specialiteter – på Ilandaskolan har man kunnat lira fotboll ett par timmar i veckan, på Rudsskolan hockey och så vidare.

– Oavsett vilket skolan man går i ska man kunna välja just det man helst vill fördjupa sig inom, säger Johan Sjövall, kvalitetschef för grundskolan.

Skolorna ska börja synkronisera sina scheman och på så sätt göra det möjligt för eleverna att välja ämnen. Vissa aktiviteter kan man bussas till, andra kan ordnas genom individuella lösningar.

På detta sätt kan man öppna upp för mer samarbete med föreningslivet, och bredda valmöjligheterna.