skoljobb.se

Nyheter

Grundskolor får massiv kritik

Det är Prolympia som får hård kritik från Skolinspektionen för brister i utbildningen på föregets grundskolor i Österåker, Norrköping och Jönköping.

Det är Prolympia som får hård kritik från Skolinspektionen för brister i utbildningen på företagets grundskolor i Österåker, Norrköping och Jönköping.

Eleverna får inte godkänt i alla ämnen och flera saknar behörighet till gymnasiet när de går ut. Skolinspektionens granskning visar att vid Prolympia i Österåker saknar nästan var tredje elev gymnasiebehörighet.

Granskningen visar också att skolorna inte ger eleverna tillräckligt mycket stöd när det behövs.

TT

Läs även: