skoljobb.se

Nyheter

Gymnasiereformen utvärderas

Statskontoret ska nu utreda effekterna av 2011 års skolreform, på uppdrag av regeringen. Utvärderingen ska fokusera på de organisatoriska konsekvenserna för de kommunala gymnasieskolorna.

Statskontoret ska nu utreda effekterna av 2011 års skolreform, på uppdrag av regeringen. Utvärderingen ska fokusera på de organisatoriska konsekvenserna för de kommunala gymnasieskolorna.

Gymnasiereformen trädde i kraft 2011 med en tydlig målsättning att effektivisera och göra skolan billigare. En förbättrad organisation, med effektivare planering och schemaläggning och färre valmöjligheter för eleverna, skulle bland annat göra det enklare för skolorna att skapa större klasser.

 

Klicka här om du söker lediga jobb som gymnasielärare