skoljobb.se

Nyheter

Idrott ger lugnare skollektioner

En långtidstudie visar att mer idrott i skolan gör att fler elever blir behöriga till gymnasiet.

En långtidstudie visar att mer idrott i skolan gör att fler elever blir behöriga till gymnasiet.

– Dagliga aktiviteter ger bättre skolprestationer, säger universitetslektor Ingegerd Ericsson vid Malmö Högskola.

Ingegerd Ericsson har jämfört, över 200 barn från första till nionde klass, elever som haft daglig schemalagd fysisk aktivitet med elever som haft vanlig idrottsundervisning, det vill säga två gånger i veckan.

Resultatet visade att 96 procent av eleverna som haft daglig idrott blev behöriga till gymnasiet medan 89 procent av dem som haft gymnastik två gånger i veckan blev behöriga.

Det var framför allt pojkar som hade mest nytta av den dagliga fysiska aktiviteten, där 96 procent av pojkarna blev behöriga jämfört med 83 procent av pojkarna i kontrollgruppen.

Läs även: