skoljobb.se

Nyheter

Individuellt arbete leder till sämre resultat

Mycket individuellt arbete leder till sämre resultat för eleverna. Skolverket slår fast detta i sina nya allmänna råd för undervisning i grundskola

Mycket individuellt arbete leder till sämre resultat för eleverna. Skolverket slår fast detta i sina nya allmänna råd för undervisning i grundskola.

Skolverket ger för första gången konkreta metodiska riktlinjer till lärarna. Skolverket slår fast att undervisning där eleverna själva söker efter information leder till mindre engagemang i skolarbeten och resultatet blir sämre.

- Vi har aldrig varit så här konkreta tidigare. Jag vill betona att vi inte tar ställning för eller emot en metod. Det finns belagt i forskning att för mycket eget arbete, leder till sämre studieresultat säger Ingrid Lindskog, enhetschef på förskole- och grundskoleenheten på Skolverket.