skoljobb.se

Nyheter

Inga problem med drogsökandet

I början av mars anmälde en privatperson narkotikasökandet på Landskronas skolor. Anmälan gjordes till Skolinspektionen och redan två dagar efter tog inspektionen beslut i ärendet.

I början av mars anmälde en privatperson narkotikasökandet på Landskronas skolor. Anmälan gjordes till Skolinspektionen och redan två dagar efter tog inspektionen beslut i ärendet. Ärendet ska inte prövas.

Skälet är att det rör polisens arbete, medan Skolinspektionen bara är tillsynsmyndighet över skolväsen.  

Läs även: