skoljobb.se

Nyheter

Jan Björklund vill se betyg i årskurs fyra

Utbildningsminister vil att betyg införs redan i årskurs fyra. Jan Björklund hoppas att detta ska ske inom tio år.

Utbildningsminister vil att betyg införs redan i årskurs fyra. Jan Björklund hoppas att detta ska ske inom tio år.

Han säger även, i en intervju i Svenska Dagbladet, att han kan tänka sig att korta yrkesutbildningarna. Han anser att de böra vara 1 till 2,5 år långa med kortare utbildning för elever som inte är behöriga till nationella program.

TT