skoljobb.se

Nyheter

Lärare vill inte ha religionsundervisning

Många lärarstuderande anser att skolornas religionsundervisning kunde slopas visar en undersökning från Yles.

Många lärarstuderande i Finalnd anser att skolornas religionsundervisning kunde slopas visar en undersökning från Yle.

Studenterna vill se mer interaktiv undervisning som stärker sociala färdigheter. Många blivande lärare vill också sudda ut gränserna mellan olika läroämnen och i högre grad bygga undervisningen kring aktuella ämnen.

Var tionde blivande lärare skulle slopa den obligatoriska skolsvenskan.
Beslut om timfördelningen ska regeringen ta i slutet av juni.