skoljobb.se

Nyheter

Mer engelska, matematik och svenska i grundskolan

47 procent av gymnasieeleverna tycker att det finns skolämnen man borde läsa mer av under grundskolan

Mer engelska, matematik och svenska i grundskolan, om gymnasieeleverna får bestämma.

En ny undersökning som Lärarnas Riksförbund och Sveriges Elevråds centralorganisation har tagit fram visar att 47 procent av gymnasieeleverna tycker att det finns skolämnen man borde läsa mer av under grundskolan. Det skulle underlätta gymnasiestudierna. 1000 gymnasieelever i tredje årskursen deltog i undersökningen

Matematik är det ämne som bör läsa mer av enligt undersökningen. Sedan är det engelska, efter det svenska.

Resultatet av undersökningen visar även att fyra av tio gymnasieelever är missnöjda med studie- och yrkesvägledningen i årskurs nio.