skoljobb.se

Nyheter

Mindre klasser ger bättre betyg och högre lön

Elever som går i mindre klasser på mellanstadiet går ut skolan med bättre resultat än de som gick i större klasser.

Elever som går i mindre klasser på mellanstadiet går ut skolan med bättre resultat än de som gick i större klasser. Skillnaden i studieresultat höll i sig genom hela grundskolan och de som gick i en mindre klass hade också högre lön som vuxna visar en ny IFAU-rapport.

Det har varit flera debatter om hur skillnaderna är om du går i en stor eller liten klass. Forskningen visar att mindre undervisningsgrupper förbättrar skolresultaten på kort sikt, men det har hittills varit oklart om effekterna håller i sig även på arbetsmarknaden.

Författarna till IFAU-rapporten har undersökt elever födda 1967-82. Resultatet visar att de som gick i mindre klasser hade bättre skolresultat i årskurs 6. Dessa elever upplevde också att de hade bättre uthållighet och självförtroende. Dessa skillnader kvar stod resten av grundskolan.

De elever som gick i mindre klasser hade även i arbetslivet högre löner. En minskning av gruppstorleken med fem elever medförde en löneökning på drygt 3 procent.

Läs även: