skoljobb.se

Nyheter

Nekat funktionshindrad elev, får betala 30 000 kr

En skola i Västerås ville inte ta emot en elev med adhd och Aspergers syndrom. Skolan menade att de inte kunde tillgodose elevens särskilda behov eftersom skolan redan hade flera elever med stödbehov i den klassen.

En skola i Västerås ville inte ta emot en elev med adhd och Aspergers syndrom. Skolan menade att de inte kunde tillgodose elevens särskilda behov eftersom skolan redan hade flera elever med stödbehov i den klassen.

Diskrimineringsombudsmannen konstaterade att beslutet var olagligt efter ett funktionshinder inte får användas som skäl till att neka en elev plats på en skola.

Partnerna har kommit överens och skolan i Västerås måste betala 30 00 kronor till eleven.

Läs även: