skoljobb.se

Nyheter

Niorna i Göteborg har för dåliga betyg

Skolinspektionen kräver drastiska åtgärder inom grundskolan i delar av Göteborgs kommun.

Skolinspektionen kräver drastiska åtgärder inom grundskolan i delar av Göteborgs kommun.

På en skola, saknade 52 procent av avgångseleverna i fjol gymnasiebehörighet. Så illa är det bara på omkring 15 skolor i landet.

Snittet i det granskade området Östra Göteborg låg på 42 procent obehöriga.

TT