skoljobb.se

Nyheter

Nu växer grundskolan

Babyboomen från 2000-talets börjar nå skolåldern. För första gången på tio år ökar antal elever i grundskolan.

Babyboomen från 2000-talets börjar nå skolåldern. För första gången på tio år ökar antal elever i grundskolan.

Ny statistik från Skolverket visar att trenden har vänt.  Mindre barnkullar på 1990-talet har tryckt ner antalet elever i grundskolan. I år har antalet växt med drygt 2 000 elever till 888 700 elever. Årskurs ett är större än den varit de senaste nio åren och årskurs nio är den minsta på tolv år.

Skolverket räknar med att grundskolan kommer att växa till cirka 980 000 elever läsåret 2017/2018.