skoljobb.se

Nyheter

Sandviken köper in datorer till alla grundskoleelever

Kommunen har bestämt att varje elev i grundskolan ska få en dator till undervisningen.

Kommunen har bestämt att varje elev i grundskolan ska få en dator till undervisningen.

Under 2009 var en skola pilotskola för projektet och det blev ett lyckat resultat. Nu ska samtliga skolor köpa in datorer till eleverna. Tills hösten 2014 ska alla elever ha en dator till undervisningen.

Erik Holmqvist, projektledare, säger att med en dator kommer lärare och elever utveckla både möjligheter i skolan och pedagogiskt material i undervisningen.

– Vi håller på och skaffar oss en ny plattform där det mesta kommer att hamna. Arbeten, närvaro, betyg och dylikt. Därför hoppas jag på oerhört mycket mindre pappersarbete, säger han.
GD.se

Läs även