skoljobb.se

Nyheter

Skolinspektionen har rätta om nationella prov från 750 skolor

Skolinspektionen är klar med rättningen av nationella prov. Nu görs en tillsyn hos de 20 skolor vars betyg avvek mest från omsättningen.

Skolinspektionen är klar med rättningen av nationella prov. Nu görs en tillsyn hos de 20 skolor vars betyg avvek mest från omsättningen.

- Vi ska försöka säkerställa att de har en likvärdig betygssättning, säger Agneta Sandén.

Skolinspektionen har låtit lärare rätta om cirka 35 000 prov från 750 högstadie- och gymnasieskolor från hela Sverige.

Avvikelsen mellan de båda rättningarna var störst i Svenska B/svenska som andraspråk i gymnasiet, där det var en skillnad i nästan 50 procent av fallen, skriver Skolinspektionen på sin hemsida.

I övrigt noterar myndigheten att skillnaderna var stora bland uppsatsproven i svenska och engelska. Hos de 47 skolor som hade störst andel avvikelser var matematik det ämne där resultaten skilde sig minst.