skoljobb.se

Nyheter

Skollunchen kostar knappt en guldpeng

Skolmaten har undersökts igen och resultatet presenteras nu av Skolmatens vänner. Organisationen har för första gången kartlagt kommunernas livsmedelskostnader per elev, det vill säga kostnaden för all mat och dryck.

 

Skolmaten har undersökts igen och resultatet presenteras nu av Skolmatens vänner. Organisationen har för första gången kartlagt kommunernas livsmedelskostnader per elev, det vill säga kostnaden för all mat och dryck.
I snitt ligger kostnaden per portion på 9,48 kronor. Variationen ligger mellan 6,43 kronor för den billigaste och 14 kronor för den dyraste.

 

Relaterade artiklar:
Inga garantier för näringsrik mat