skoljobb.se

Nyheter

Skolvalet utnyttjas av välbemedlade

I en ny studie i projektet ”Den svenska skolans nya geografi” avslöjas det att privilegierade grupperna utnyttjar skolvalet för att undvika kontakt med de underprivilegierade.

 

I en ny studie i projektet ”Den svenska skolans nya geografi” avslöjas det att privilegierade grupperna utnyttjar skolvalet för att undvika kontakt med de underprivilegierade.

Kritik mot projektet uttrycks via vissa medier med argument som: ”De ökande klyftorna beror inte på skolvalet utan på ökande boendesegregation”.

Samtidigt visar vår studie att privilegierade grupper utnyttjar skolvalet när det finns ökad risk för närvaro av underprivilegierade grupper i den närmaste skolan. Skolpendlingsavstånden ökar då andelen elever från synliga minoriteter och andelen elever från familjer med socialbidrag ökar i närområdet. Däremot minskar skolpendlingsavstånden när andelen barn med högutbildade familjer ökar i närområdet.