skoljobb.se

Nyheter

Utredare för skolreformen utsedd

Det blir Per Thullberg, tidigare generaldirektör för skolverket, som ska utreda skolreformen.

Det blir Per Thullberg, tidigare generaldirektör för skolverket, som ska utreda skolreformen.


Utredningen ska omfatta frågor som hur många år tar det innan stora förändringar som de nya läroplanerna, den nya gymnasieskolan och de skärpta behörighetsreglerna för lärare märks i elevernas betyg?