skoljobb.se

Nyheter

Yoga-undervisning i skolan anmäls

En privatperson har nu anmält Östermalmsskolan i Stockholm, som bedriver yogaundervisning, till Skolinspektionen.

 

 

 

En privatperson har nu anmält Östermalmsskolan i Stockholm, som bedriver yogaundervisning, till Skolinspektionen.

På Östermalmsskolan, med klasser från förskola till årskurs 6, har man under våren provat på en ny typ av undervisning.

Den har gått ut på att en yogainstruktör en gång i veckan kommit på besök och gjort övningar med barnen som komplement till de vanliga lektionerna.

Det borde inte tillåtas, tycker en privatperson som i början av maj anmälde skolan till Skolinspektionen.

”Skolan ska vara fri från religiösa inslag kräver skollagen. Lagen har lett till att skolinspektionen kritiserat skolavslutningar, men inte när man praktiserar yoga i skolan”, skriver anmälaren.

Skolinspektionen ber nu Stockholms kommun att som huvudman för verksamheten yttra sig över anmälans innehåll och svara på två frågor:

• Kan en elev välja att avstå från att delta när yoga praktiseras?

• Hur har föräldrarna informerats om yogan och det religiösa inslaget?