skoljobb.se

Nyheter

Allt färre söker sig till fria gymnasium

För första gången sedan friskolereformen sjunker andelen elever som söker sig till friskolor.

För första gången sedan friskolereformen sjunker andelen elever som söker sig till friskolor.

Drygt 23 000 elever ska börja i gymnasiet i Stockholms län i höst, drygt 35 procent av dessa ska börja på friskolor, en minskning med fem procent från förra året.