skoljobb.se

Nyheter

Ansträngning ger mertipoäng

Meritpoäng ska fungera som en extra morot för att få elever att läsa fortsättningsspråk och matematik

”Ansträngning ska löna sig”, detta budskap förmedlade utbildningsminister Jan Björklund när de nya antagningsreglerna till högre studier presenterades.

Regeringen har nu beslutat vilka antagningsregler som ska gälla från år 2014 inom gymnasieskolan. Beslutet om meritpoäng är den nyhet som märks främst. Meritpoängen ska permanentas och kommer gälla matematik och språk.

– Förändringen syftar till att uppmuntra eleverna att söka det som är tungt och krävande och inte enbart välja lätta ämnen säger Jan Björklund.

Meritpoäng ska fungera som en extra morot för att få elever att läsa fortsättningsspråk. Man vill vända den nedåtgående trenden. Jan Björklund säger att det är absurt att språk blir mindre populärt bland eleverna i Sverige när vi lever i en globaliserad värld.  

Matematiken kommer även det premieras i ansökan till högre studier. Ju svårare kurser inom matematik, desto högre meritpoäng.