skoljobb.se

Nyheter

Bättre vägledning för gymnasieelever

Utbildningsutskottet är enigt – studie- och yrkesvägledningen måste förbättras.
Det borde vara ett mål att fler elever ska välja rätt utbildning från början, det säger utbildningsutskottet enhälligt.

 

Utbildningsutskottet är enigt – studie- och yrkesvägledningen måste förbättras.
Det borde vara ett mål att fler elever ska välja rätt utbildning från början, det säger utbildningsutskottet enhälligt.
 
För att detta ska bli verklighet måste man alltså förbättra vägledningen och styra eleverna enligt intressen och talanger.
Även kontakterna med arbetslivet ska förbättras, både inom högskoleförberedande program och yrkesprogram.
 
Eftersom utbildningsutskottet är enigt väntas riksdagen fatta beslut i frågan den 30 maj.