skoljobb.se

Nyheter

Bidragsstopp för Lundsberg

Skolverket stoppar tillfälligt utbetalningarna av statsbidrag till landets tre riksinternatskolor i Lundsberg, Gränna och Sigtuna.

Skolverket stoppar tillfälligt utbetalningarna av statsbidrag till landets tre riksinternatskolor i Lundsberg, Gränna och Sigtuna.

Stoppet är en följd av den senaste tidens diskussioner kring bidragsfusk vid riksinternaten.

Skolorna ska enligt uppgifter ha två veckor på sig att verifiera att de haft rätt till det statliga bidraget.

Skolverket tillsätter också en utredning där man grundligt ska se över om myndigheten fått felaktiga eller vilseledande uppgifter från skolorna.
Skolverket har ännu inte bestämt hur långt tillbaka i tiden riksinternaten ska granskas.

Relaterade artiklar:
Utredning kring internatskolorna dröjer
Miljoner i fel bidrag till Lundsberg