skoljobb.se

Nyheter

Nya gymnasiet får egen högskolekvot

Den senaste betygsomgörningen innebar dubbelt så många betygssteg. I praktiken medför det att det blir svårare att få det allra högsta betyget – med fler betygssteg kan ju lärarna välja mellan flera olika betyg för de bästa prestationerna.

 

Den senaste betygsomgörningen innebar dubbelt så många betygssteg. I praktiken medför det att det blir svårare att få det allra högsta betyget – med fler betygssteg kan ju lärarna välja mellan flera olika betyg för de bästa prestationerna.

I och med det har regeringen bestämt att sökande från den nya gymnasieskolan ska konkurrera i en särskild urvalsgrupp under en övergångsperiod: höstterminen 2012 till vårterminen 2017.