skoljobb.se

Nyheter

Det måste reflekteras mera under religionslektionerna

Skolinspektionen ser stora brister i religionsundervisningen på gymnasieskolor visar de i en ny rapport. För lite analyser och reflektioner och för mycket fakta, leder till att fördomar cementeras.

Skolinspektionen ser stora brister i religionsundervisningen på gymnasieskolor visar de i en ny rapport. För lite analyser och reflektioner och för mycket fakta, leder till att fördomar cementeras.

Skolinspektionen menar att intresset för religion väcks om eleverna får reflektera och analysera. Trots det ligger fokusen på ren fakta i undervisningen. Det motiverar inte de redan ointresserade eleverna att engagera sig i ämnet, och därmed minskar deras möjligheter att uppnå målen, enligt rapporten.

Skolinspektionen granskade religionsundervisning på 47 gymnasieskolor, både kommunala och fristående.

Läs även: