skoljobb.se

Nyheter

Flera ska utbilda sig till ingenjörer

Regeringen kommer satsa 100 miljoner kronor under 2012 på projektet Tekniksprånget. Praktik på stora svenska industriföretag ska locka fler unga att utbilda sig till ingenjörer.

Regeringen kommer satsa 100 miljoner kronor under 2012 på projektet Tekniksprånget. Praktik på stora svenska industriföretag ska locka fler unga att utbilda sig till ingenjörer.

– Det är avgörande för Sveriges framtid som industrination att fler unga väljer att utbilda sig till ingenjörer, säger Jan Björklund.

Tekniksprånget innebär att ungdomar som har gått ut gymnasiets naturvetenskaps- eller teknikprogram under fyra månader praktiserar med lön och under handledning på ett industriföretag.

Läs även: