skoljobb.se

Nyheter

Folkhögskolan i Västerås väldigt populär

Västerås folkhögskola har så många sökande till sin allmänna kurs att man inte kan ta emot alla.

Västerås folkhögskola har så många sökande till sin allmänna kurs att man inte kan ta emot alla.

Just nu görs en statlig satsning på en studiemotiverande kurs på folkhögskolor över hela landet och i Västerås har den lett till att 60 procent vill gå vidare och läsa in gymnasiet.

Den allmänna kursen för detta i Västerås är nu så populär att man måste neka somliga.