skoljobb.se

Nyheter

Gymnasieingenjörerna går ut med jobb

I juni gick den första kullen gymnasieingenjörer ut sitt fjärde år.

I juni gick den första kullen gymnasieingenjörer ut sitt fjärde år.

Hälften av dem har redan fått jobb, visar en undersökning från Ingenjörssamfundet, samverkansorgan för några fackliga organisationer.

Regeringen har på försök återinfört det fjärde året på teknikprogrammet på nio utvalda gymnasieskolor i Sverige.
Hälften har fått jobb direkt efter examen. Det visar en undersökning gjord av Ingenjörsamfundet. Många uppger att det var det fjärde årets praktik som hjälpte till att få jobbet.