skoljobb.se

Nyheter

Gymnasieskolan tappar mark

Gymnasieskolan tappar i popularitet.

Gymnasieskolan tappar i popularitet. Inför nuvarande läsår sökte 122.500 elever till gymnasieskolan. Det var 3.000 färre än året innan. .Att antalet sökande minskat förklaras av minskade kullar som gått ut grundskolan, enligt Skolverket.

Av alla sökande valde 61 procent eller 74.300 ett nationellt program i första hand. 55.400 av dem var antagna till sitt förstahandsval den 1 juli 2010.

Bland dem som sökt ett nationellt program i första hand har intresset för naturvetenskapligt, samhällsvetenskapligt program samt byggprogrammet ökat jämfört med året innan.