skoljobb.se

Nyheter

John Bauergymnasiet får tung kritik efter inspektion

Skarp kritik riktas mot John Bauergymnasiet i Norrköping, från skolinspektionen som genomfört inspektioner på alla landets JB-gymnasium.

Skarp kritik riktas mot John Bauergymnasiet i Norrköping, från skolinspektionen. Det anmärks bland annat på att för många lärare utan relevant utbildning och fler elever än rikssnittet saknar behörighet för att studera vidare vid universitet eller högskola.

Nyligen har alla landets John Bauergymnasier fått besök från skolinspektionen och det var då det avslöjades att John Bauers elever uppvisar undermåliga prestationer. Gymnasiet i Norrköping var ett av de senare i raden. På vissa program fick mindre än hälften godkänt på nationella proven. Bland de som tog studenten förra året var endast 76 procent behöriga att gå vidare till en högre utbildning, det är drygt en tiondel mer än rikssnittet.

Skolinspektionen hävdar att en anledning till de dåliga resultaten är att det inte finns tillräckligt med stöd för de som riskerar att falla igenom, allt för få behöriga lärare såväl som bristande åtgärdsprogram är två punkter som bidrar till detta.