skoljobb.se

Nyheter

Kommunal gymnasiegång alltmer populärt i Linköping

Det senaste decenniet har landets storstäder upplevt en skolförflyttning – eleverna har valt friskolor över kommunala skolor, men nu vänder trenden

Det senaste decenniet har landets storstäder upplevt en skolförflyttning – eleverna har valt friskolor över kommunala skolor, men nu vänder trenden

Till hösten söker 7 av 10 elever i Linköping till kommunala gymnasier

Nu sker två saker parallellt: Dels minskar elevkullarna, och det kommer de fortsätta att göra fram till 2017. Dels väljer fler och fler nior en kommunal gymnasieskola.
Ändå vill fler friskolebolag starta nya skolor eller utöka skolor som de redan driver i Linköping.
Nationellt sett har intresset från friskolorna tvärbromsat, från nära 800 ansökningar förra året till 380 nu.

Men Östergötland anses fortfarande som en het marknad bland friskoleföretag. Näst efter storlänen Stockholm, Västra Götaland och Skåne gäller flest ansökningar Östergötland med totalt 21 ansökningar till hösten 2013, där 14 ansökningar är helt nya skolföretag och sju vill ha tillstånd att utöka befintlig verksamhet.

Efter gymnasiereformen från 2011 där yrkesinriktade program inte längre ger högskolebehörighet om eleverna inte läser extra kurser. Friskolorna driver oftare yrkesprogram än högskoleförberedande utbildningar. Det har lett till att allt fler elever ratar yrkesprogrammen.