skoljobb.se

Nyheter

Lärare får gå när eleverna blir färre

Skolorna börjar känna av elevtappet på gymnasienivån. I Malmö har sex fristående gymnasieskolor sagt upp lärare.

Skolorna börjar känna av elevtappet på gymnasienivån. I Malmö har sex fristående gymnasieskolor sagt upp lärare.

3 232 elever hade antagits vid slutantagningen vid Malmös gymnasieskolor. Det är en nedgång med åtta procent på ett år. På Cybergymnasiet har två lärare sagts upp och Lärarförbundet känner till minst tio ytterligare uppsägningar.

I Stockholm och Malmö har det skett ett trendbrott i och med att de fristående skolorna för första gången tappat andelar gentemot de kommunala skolorna.

I Stockholm har andelen antagna till fristående skolor minskat från 40 till 38 procent. I Göteborg är andelen oförändrad.