skoljobb.se

Nyheter

Lundsberg får lägre bidrag

Lundsbergs riksinternat tappat 900 000 kronor i statligt bidrag i år, efter felaktiga uppgifter.

Lundsbergs riksinternat tappat 900 000 kronor i statligt bidrag i år, efter felaktiga uppgifter.

Tidigare har Grennaskolan fått sitt bidrag sänkt.