skoljobb.se

Nyheter

Lundsberg skadeståndsskyldigt

Internatskolan Lundsberg och BEO har nått förlikning gällande misshandel och kränkningar mot en elev. Pojken ska ha blivit fasthållen och slagen.

Internatskolan Lundsberg och BEO har nått förlikning gällande misshandel och kränkningar mot en elev. Pojken ska ha blivit fasthållen och slagen.

Lundsberg har fått hård kritik gällande bristande omsyn kring eleverna, såväl som ekonomiska frågor. Nu ska de, enligt överenskommelse, betala en elev 80 000 kronor i skadestånd.

Nyligen så har även Grennaskolan fått betala skadestånd de en elev fått utstå trakasserier.