skoljobb.se

Nyheter

Lundsberg två veckor från polisanmälan

Vi har tidigare rapporterat om de felaktiga statsbidragen som gått ut till framför allt Lundsberg, nu stoppar Skolverket utbetalningarna till riksinternaten. Kan de inte bevisa sin oskuld så kommer ärendet anmälas till polisen.

Vi har tidigare rapporterat om de felaktiga statsbidragen som gått ut till framför allt Lundsberg, nu stoppar Skolverket utbetalningarna till riksinternaten. Kan de inte bevisa sin oskuld så kommer ärendet anmälas till polisen.

Varje vecka betalar Skolverket ut 2,3 miljoner kronor i extra statsbidrag till de tre riksinternaten Lundsberg, Sigtunaskolan och Grennaskolan. Det är pengar som är avsedda för elever vars föräldrar är bosatta utomlands.

Uppdrag Granskning avslöjade dock att det sker många felaktiga utbetalningar, främst till Lundsberg, som följd stoppas nu utbetalningarna av Skolverket.
En utredning ska avgöra hur verket sedan går vidare.

– Utifrån vad utredningen visar får vi ta ställning till om vi ska återkräva utbetalda medel eller polisanmäla, säger Joakim Feldt.

Relaterade artiklar:
Bidragsstopp för Lundsberg