skoljobb.se

Nyheter

Max 28 elever i snitt

Den danska regeringen har beslutat ett det ska vara ett snitt på 28 elever i en klass inom gymnasieskolan

Den danska regeringen har beslutat ett det ska vara ett snitt på 28 elever i en klass inom gymnasieskolan. Projektet kostar 120 miljoner danska kronor och är en del av budgeten för 2012.

- Det kan bli så att en klass har mer än 28 elever, men då måste andra klasser ha färre. Det är upp till skolorna att bestämma hur klasserna ska se ut men snittet ska vara 28 elever per klass säger säger Christine Antorini från barn-och utbildningsnämnden.

Kravet gäller för alla gymnasieskolor i Danmark.