skoljobb.se

Nyheter

Mer yrkesinriktat för lärlingar

Regering vill att den gymnasiala yrkesutbildningen och den gymnasiala lärlingsutbildningen måste bli mer yrkesinriktad.

Regeringen vill att den gymnasiala yrkesutbildningen och den gymnasiala lärlingsutbildningen ska bli mer yrkesinriktad.

2008 startade regeringen en försöksverksamhet med gymnasial lärlingsutbildning, där minst hälften av utbildningen genomförs på en arbetsplats. Meningen var att skapa en alternativ väg till yrkesexamen och göra det lättare för ungdomar att få jobb.

En statlig utredare har funnit brister i vad lärlingarna får lära sig på arbetsplatserna.

Nu ger regeringen Skolverket i uppdrag att ta ett samlat grepp för att höja kvaliteten och öka attraktionskraften i den gymnasiala yrkesutbildningen. Uppdraget gäller både den gymnasiala lärlingsutbildningen och det arbetsplatsförlagda lärandet i gymnasial yrkesutbildning. Avsikten är att ungdomarna ska utveckla en tydligare yrkesidentitet och därmed bli mer anställningsbara.

Läs även: