skoljobb.se

Nyheter

Nu är flickorna fler på naturprogrammet

För första gången är flickorna i majoritet på det naturvetenskapliga programmet. Pojkar fortsätter att göra traditionella val. Det visar Lärarnas tidnings undersökning.

För första gången är flickorna i majoritet på det naturvetenskapliga programmet. Pojkar fortsätter att göra traditionella val. Det visar Lärarnas tidnings undersökning.

Naturprogrammet har, sedan dess lansering, huserat en kraftig majoritet pojkar för varje årskull. Nu ökar andelen tjejer kraftigt.

- Även på högskolan så ökar andelen kvinnor till de traditionellt manliga programmen. Motsvarande utveckling finns inte hos de unga männen, säger Skolverkets generaldirektör Anna Ekström.

Det finns en förklaring till den senaste tidens utveckling, pojkarnas traditionella val förknippas med högre status än tjejernas.
Så det har blivit enklare att motivera sitt val av en "pojklinje" än av en "flicklinje" då pojkarna skulle byta ned sig, ekonomiskt och statusmässigt.
Anna Ekström anser att det vore ett drömscenario ifall man förväntar sig att det ska vara hälften pojkar hälften flickor på alla landets program