skoljobb.se

Nyheter

Ny gymnasiesärskola ska ge bättre kvalite

Utbildningen i den nya gymnasiesärskolan ska bli mer likvärdig gymnasieskolan genom högre kvalitet

Praktik, nio nationella program och större frihet för eleverna att välja inriktning. Regeringen ska skicka ett förslag till ny gymnasiesärskola på remiss till lagrådet.

Syftet med den nya skolan är att ge eleverna en bra grund för att få ett arbete eller studera vidare. Utbildningen i den nya gymnasiesärskolan ska bli mer likvärdig gymnasieskolan genom högre kvalitet.

Nio nationella program föreslår regeringen:

Administration, handel och varuhantering

Anläggning, byggnation och fastighet

Bageri, hotell och restaurang

Estetiska verksamheter

Fordonsvård och godshantering

Hantverk och produktion

Hälsa, vård och omsorg

Natur, samhälle och språk

Skog, mark och djur

Eleverna ska i de nationella programmen även läsa svenska, engelska, idrott, matematik, samhällskunskap, historia, naturkunskap och religionskunskap. Eleverna kommer också ha 22 veckors praktik.

Den nya gymnasiesärskolan beräknas börja höstterminen 2013